Strona głównaUncategorizedRozwód a opieka nad dziećmi

Rozwód a opieka nad dziećmi

Rozwód małżonków, którzy posiadają małoletnie dzieci, zawsze rodzi dylemat co do sprawowania nad nimi opieki. Jeżeli mąż i żona nie są zgodni w tym temacie, to sąd musi zadecydować, któremu z nich powierzyć większe prawa do opieki.

Możliwe decyzje sądu:

1) Powierzenie opieki obojgu rodzicom
2) Powierzenie opieki jednemu rodzicowi, podczas gdy drugiemu ograniczenie jej do pewnych praw i obowiązków wobec dziecka
3) Ograniczenie, zawieszenie lub w skrajnych przypadkach pozbawienie władzy rodzicielskiej, jeżeli okazałoby się to lepszym rozwiązaniem dla dziecka

Sprawowanie opieki przez obojga rodziców

Jest to wciąż nieczęsto spotykana decyzja sądu, ponieważ przesłanką do tego jest zgodny plan wychowawczy przedstawiony przez obojga rodziców. Wiadomo, że jeśli w trakcie trwania małżeństwa mąż i żona mieli problemy w dojściu do porozumienia w kwestii wychowywania dzieci, będzie to tym trudniejsze podczas rozwodu. W każdym razie zdarza się faktycznie, że opieka zostanie podzielona po równo.
Takie wspólne porozumienie wychowawcze powinno zawierać takie ustalenia jak:
– podział opieki nad dziećmi w poszczególnych okresach roku (np. tydzień u mamy, tydzień u taty, wakacje z mamą, ferie zimowe z tatą)
– zasady kontaktu z dzieckiem, gdy przebywa ono akurat pod opieką tego drugiego rodzica
– sposób podejmowania decyzji mających znaczący wpływ na dziecko (np. dotyczących wyboru szkoły)
– podział kosztów utrzymania dziecka
Taki plan wychowawczy powinien być spisany w dowolnej formie, często jest to specjalny kwestionariusz udostępniany przez mediatora biorącego udział w ustaleniach.

Sprawowanie opieki przez jednego rodzica, a ograniczenie jej drugiemu rodzicowi

Jest to najczęstszy kierunek podejmowania decyzji przez sądy, a wynika to z tego, że rozwodzący się małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w kwestii opieki nad dziećmi.
Zatem decyzję tę podejmie sąd, a kieruje się on przede wszystkim dobrem dziecka. Sąd przyzna opiekę temu rodzicowi, który może zapewnić dziecku lepszy byt materialny i rozwój osobisty. Drugi rodzic ma wtedy ograniczone prawa współdecydowania o pewnych kwestiach dotyczących wychowania. Sąd tutaj dokładnie określa zakres obowiązków i praw rodzica względem dziecka.

Ograniczenie, zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej (obojga lub jednego z rodziców)

Pozbawienie władzy ma oczywiście miejsce w skrajnych przypadkach, zagrażających bezpieczeństwu dziecka lub uniemożliwiających sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Są to takie sytuacje jak:

– trwała przeszkoda typu skazanie rodzica na długoletni pobyt w więzieniu

– nadużywanie władzy rodzicielskiej, np. znęcanie się

– zaniedbywanie obowiązków względem dziecka w sposób rażący

– nie interesowanie się dzieckiem

Zawieszenie władzy może mieć miejsce, jeżeli zaistnieje przeszkoda o charakterze przemijającym, np. wyjazd na kilka miesięcy za granicę w celach zarobkowych.

Ograniczenie władzy może być zasądzone w podobnych sytuacjach, co w przypadku pozbawienia władzy, jednak sąd ma możliwość zostawienia pewnych praw rodzicom co do dzieci, ustalając takie możliwe zasady:

– zobowiązanie rodziców i dzieci do udania się do placówek prowadzących terapię rodzinną wraz z ustaleniem kontroli nad wykonaniem tych wytycznych

– określenie zakresu czynności, jakie mogą wykonywać rodzice przy dziecku bez zezwolenia sądu

– ustalenie nadzoru kuratora w kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej

– skierowanie dzieci do placówki sprawującej częściową opiekę nad dziećmi

– umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej lub innej placówce opiekuńczej

Istnieje szansa, przy stosowaniu się do wytycznych sądu, aby zwiększyć sądownie po jakimś czasie zakres władzy rodzicielskiej. Musi się to odbyć na drodze sądowej w związku z czym z reguły jesteśmy zmuszeni poszukać adwokata np. wklepując w wyszukiwarkę klepane hasła typu adwokat rozwód wrocław.

We wszystkich działaniach dotyczących walki o dzieci należy przede wszystkim wziąć pod uwagę ich dobro. One są zawsze stroną najbardziej poszkodowaną w sytuacji rozwodu rodziców, dlatego, o ile to możliwe, najlepiej starać się dojść do porozumienia w kwestii opieki nad nimi, a nie dawać sądowi podstaw do tego, aby ograniczał wykonywanie władzy rodzicielskiej.

 

 

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne