Strona głównaBiznesPodatek PCC - czym jest i kiedy go odprowadzamy?

Podatek PCC – czym jest i kiedy go odprowadzamy?

Podatek PCC – Podatek od Czynności Cywilnoprawnych odprowadzamy z tytułu zawarcia umowy cywilnoprawnej.

Istotne w tym względzie są umowy(akty) założycielskie spółek, ustanowienie hipoteki, umowy sprzedaży lub zamiany oraz umowy o pożyczkę. Przy szacowaniu kosztów, podatek PCC należy uwzględnić z tytułu umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy depozytu nieprawidłowego oraz odpłatnego użytkowania, umowy o podziale spadku lub zniesienia współwłasności.

Która strona umowy jest zobowiązana do zapłaty PCC?
Podatek PCC należy zapłacić jako strona, będąca osobą fizyczną, osobą prawną lub instytucja, niemająca osobowości prawnej. Aby wskazać stronę, które zobligowana jest do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, warto zajrzeć do umowy, na podstawie której powstał obowiązek. W sytuacji, gdy zawiera się umowę sprzedaży, płatnikiem staje się strona kupująca. Najczęściej są to umowy sprzedaży nieruchomości lub pojazdów. Jeśli podpisujemy umowę zamiany, obydwie strony powinny uiścić PCC. Osoby, które stają się kredytobiorcami, na podstawie umowy, zawartej z bankiem, stają się płatnikami podatku PCC. Kiedy chcemy złożyć oświadczenie woli w sprawie ustanowienia hipoteki, musimy liczyć się z opłatą na poczet podatku PCC. Zakładając spółkę, wspólnicy zobowiązani są do opłaty PCC, spółka jako strona występuje przy zawieraniu umów służbowych. Wtedy spółka powinna uiszczać PCC.

Ile wynosi kwota podatku PCC?
Stawkę, ustaloną dla danej czynności należy pomnożyć przez wartość podstawy opodatkowania. Nawet jeżeli wartość przedmiotu umowy jest niższa, podatek powinien zostać wyliczony na podstawie wartości rynkowej. Dla nieruchomości i ruchomości PCC wynosi 2%, dla innych spraw majątkowych, 1%, od umowy pożyczki 2&, a w sprawach, objętych spółką, 0,5%. Prawidłowe wyliczenie kwoty należnej w ramach PCC pozwoli uniknąć dialogu z Urzędem Skarbowym.

Jak prawidłowo zrealizować płatność podatku PCC?
Aby dokonać płatności podatku PCC należy pobrać formularz deklaracji podatkowej oraz wypełnić go czytelnie, drukowanymi literami. Wypełniony formularz składa się w Urzędzie Skarbowym w terminie czternastu dni od zaistnienia obowiązku podatkowego. Końcowym etapem będzie wpłata ustalonej kwoty na rachunek Urzędu Skarbowego. Jeżeli wszystko zostało zrealizowane prawidłowo, Urząd nie będzie informował o sprawie.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne