Strona głównaBiznesUlga prorodzinna. Ile możesz odliczyć podatku na dziecko?

Ulga prorodzinna. Ile możesz odliczyć podatku na dziecko?

Ulga prorodzinna z założenia ma być metodą wsparcia obywateli ze strony państwa. Jest ona wykazywana w trakcie corocznego rozliczenia w postaci PIT-36 i PIT-37. Ulga w formie nadpłaty może zostać zwrócona na konto bankowe lub jako wypłata gotówkowa. Możemy również pomniejszyć należny podatek do zapłaty, odliczając od niego stosownej wysokości ulgę prorodzinną.

Komu przysługuje ulga prorodzinna?
Ulga ta należy się rodzicom wychowującym i sprawującym opiekę nad dziećmi. Ulga prorodzinna przysługuje na każde dziecko spełniające wymogi wymienione w ustawie. Nie ma limitu dzieci, na które można odliczyć ulgę.

Jaka jest wysokość ulgi?
Ulga prorodzinna wynosi odpowiednio:

– 1112,04zł na pierwsze dziecko. Warunkiem jest, by dochód podatnika po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenie społeczne, nie przekroczył 112 000zł w przypadku małżeństw, bądź 56 000zł dla podatnika nie będącego w związku małżeńskim,
– 1112,04zł na drugie dziecko,
– 2000,04zł na trzecie dziecko,
– 2700,00zł na czwarte dziecko.

Jeżeli zatem wychowujemy troje lub czworo dzieci, możemy liczyć na całkiem pokaźną sumę rzędu 4224,12-6924,12zł.
Jakie są warunki uzyskania ulgi prorodzinnej?

Do ulgi prorodzinnej można brać pod uwagę jedynie dzieci małoletnie, przed ukończeniem 18 roku życia. Podatnik musi sprawować nad nimi władzę rodzicielską, pełnić funkcję opiekuna prawnego bądź rodziny zastępczej.

Wiek dziecka nie jest brany pod uwagę, jeżeli dotyczy dziecka otrzymującego zasiłek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną.

Odliczenie ma zastosowanie także dla dzieci do ukończenia 25 roku życia, jeżeli kontynuują one naukę np. w szkole wyższej, o ile nie osiągnęły w roku podatkowym dochodów powyżej 3089zł, nie wliczając renty rodzinnej.

Odliczenia dokonuje się za pełne miesiące kalendarzowe. Jest możliwe ustalenie i odliczenie stawki dziennej, dzieląc stawkę miesięczną przez liczbę dni w miesiącu.

Ulgę prorodzinną może odliczyć oboje rodziców, dzieląc się nią między sobą po połowie bądź w dowolnych proporcjach.

Należy pamiętać, że ulgę prorodzinną może rozliczyć jedynie sam podatnik. Płatnik nie jest upoważniony do rozliczania ulg.

Świadczenia rodzinne, takie jak 500+ czy zasiłki rodzinne, nie mają wpływu na odliczenie ulgi prorodzinnej, gdyż nie są wykazywane w corocznym rozliczeniu podatkowym.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne