Strona głównaBiznesPraca zdalna w czasie pandemii 

Praca zdalna w czasie pandemii 

Praca zdalna nie była w Polsce zjawiskiem powszechnym. Owszem na rynku pracy pojawiało się coraz więcej osób zainteresowanych wykonywaniem codziennych obowiązków z domu, ale taka postawa nie znajdowała zrozumienia wśród wielu pracodawców. Preferowali oni pracę stacjonarną, dzięki której mieli zapewniony bezpośredni dostęp do pracowników.

Sytuację zmieniły rządowe zalecenia dotyczące umożliwiania pracy zdalnej. W jednej chwili taka forma pracy przestała być wyłącznie domeną handlowców lub pracowników firm programistycznych. Jakie wywołało to konsekwencje?

Brak narzędzi do pracy zdalnej

Nie ulega wątpliwości, że umożliwienie pracy zdalnej wymaga wyposażenia pracownika w odpowiedni narzedzia – np. telefon, komputer i oprogramowanie dedykowane pracy zdalnej. O ile kwestia sprzętu nie jest zbyt skomplikowana to oprogramowanie może być źródłem problemów.

Jakie oprogramowanie jest niezbędne do pracy zdalnej? Pomijając kwestie specyficzne dla konkretnych firm można założyć, że na standardowy pakiet składają się:

  • komunikator umożliwiający połączenia konferencyjne i udostępnianie ekranu,
  • system typu workflow usprawniający pracę zespołową,
  • system CRM umożliwiający zdalną obsługę klientów.

Oprogramowanie dedykowane pracy zdalnej powinno zapewniać możliwość wypełniania obowiązków służbowych  w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu. Powinno zapewniać możliwość monitorowania wyników pracy. Powinno także zapewniać wymagany poziom komunikacji ze współpracownikami i przełożonymi. W przeciwnym razie poziom wsparcia nie jest wystarczający. A to powoduje problemy.

Oprogramowanie dedykowane czy “półkowe”?

To pytanie jest aktualne zawsze. Jednak w okresie transformacji modelu pracy na zdalny zyskuje jeszcze na znaczeniu. W przypadku firm, które nie dysponują oprogramowaniem dedykowanym i nie nie pracują w specyficznym modelu biznesowym lepszym rozwiązaniem jest oprogramowanie pudełkowe. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że przygotowanie oprogramowania szytego na miarę jest procesem czasochłonnym. A w sytuacjach nieprzewidzianych czas jest zasobem bardzo cennym. Drugi powód jest bardziej banalny – oprogramowanie dedykowane jest zazwyczaj droższe. A w sytuacji niepewnych przychodów trudno podejmować decyzje inwestycyjne wymagające zaangażowania dużych środków finansowych

Preferencje pracowników

Należy pamiętać, że do pracy zdalnej konieczne są nie tylko specjalistyczne narzędzia i oprogramowanie dedykowane. Jednym z najważniejszych czynników jest czynnik ludzki. Liczne badania pokazują, że wielu pracowników nie jest przygotowanych do pracy zdalnej. Konieczność pracy z domu powoduje u nich zaburzenie wypracowanego przez lata balansu pomiędzy obowiązkami zawodowymi a życiem prywatnym.

Czy praca zdalna zastąpi pracę w biurze?

Trudno przewidywać, że praca zdalna zastąpi pracę stacjonarną. Możliwość bezpośredniego kontaktu z kolegami zapewnia poziom relacji, który trudno jest powielić w warunkach pracy zdalnej. I nawet najbardziej przydatne narzędzia – np. oprogramowanie dedykowane – nie będą w stanie tego zmienić. Nie można jednak całkowicie wykluczyć częściowej zmiany modelu pracy i wzrostu popularności pracy zdalnej.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne